Warsztat Krainy Innowacji akceptacJA

35,00 

Dla kogo?

Nauczyciele wszystkich typów szkół, pedagodzy, pracownicy świetlic, wychowawcy oraz osoby pragnące w inspirujący sposób przekazywać wiedzę.

Program spotkania:

  1. Czym jest innowacja? Cechy, rodzaje działań innowacyjnych oraz wdrażanie innowacji w szkołach (regulacje prawne oraz etapy).
  2. akceptacJA- opis, założenia i grupa docelowa projektu.
  3. Analiza dokumentacji związanych z projektem.
  4. Propozycja realizowanej tematyki.
  5. Ewaluacja

Uczestnicy otrzymują:

  • Dostęp do filmu instruktażowego
  • Zaświadczenie
  • Komplet dokumentów niezbędnych do wprowadzenia działania

 

 

Czas trwania warsztatu 1 godz. 15 min

akceptacJA – warsztat dla nauczycieli chcących w innowacyjny sposób zmienić wizję dotychczasowych zajęć. Projekt w całości skupia się na umiejętnościach społecznych i komunikacyjnych uczniów, zwiększeniu pewności siebie, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek. Spotkanie, dzięki któremu uda się zaplanować, wdrożyć i dokonać ewaluacji ciekawego projektu, angażującego uczniów w ich edukację.

 

Prowadzenie: Anna Kaim

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Szkoleniowe Kraina Edukacji

Shopping Cart