Szkolenie Ogólnopolski Program Kraina Muzyki VI edycja Dźwięki Przyrody

55,00 

Roczna propozycja pracy z Programem Kraina Muzyki Dźwięki Przyrody

Zadania do realizacji (2 na każdy miesiąc pracy z dziećmi)

Dokumentacja do wdrożenia Programu w formie innowacji pedagogicznej

Inspiracje muzyczne i artystyczne na cały rok

Promocja ekologii oraz elementów stylu zero waste

 

Uczestnicy otrzymują:

 • Film wprowadzający
 • 20 zadań Programu Dźwięki Przyrody
 • Koncepcję Programu
 • Wzorcową dokumentację do wdrożenia w formie innowacji
 • Sprawozdanie
 • 67 mp3 z podkładami piosenek i muzyką potrzebną do realizacji Programu
 • Materiały dodatkowe z propozycjami realizacji zadań

 

Dźwięki Przyrody to VI edycja Ogólnopolskiego Programu Kraina Muzyki Karoliny Szczerbakowskiej Biniszewskiej.

Propozycje w niej zawarte można realizować w formie: projektu, programu lub innowacji pedagogicznej. Można także stosować elementy Programu, wtedy produkt traktujemy jako tradycyjną formę szkoleniową.

Głównym celem Krainy Muzyki edycji VI Dźwięki Przyrody jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także promocja zrównoważonego stylu życia zgodnego z hasłami zero waste . Program mogą również realizować nauczyciele/terapeuci/ opiekunowie w każdej grupie wiekowej, pamiętając o modyfikacji pod możliwości dzieci i placówki.

Program pozwoli również na:

– rozwijanie poczucia rytmu

– pozwoli odkryć nowe pasje

– poszerzy wiedzę na temat uprawy i hodowli roślin

– przybliży zagrożenia cywilizacyjne i możliwości radzenia sobie z nimi

Zakłada się, że dzieci:

 • będą grać na instrumentach muzycznych, wybijając rytm słyszanej melodii
 • będą potrafiły wyrazić muzykę tańce, ruchem wg własnego pomysłu
 • samodzielnie wykonają funkcjonalne przedmioty (kubki, słoiki do picia, wazony, makramy, ubrania…)
 • będą uczestniczyć w koncertach, recitalach i przedstawieniach muzycznych
 • wyhodują/ będą pielęgnować rośliny

Ponadto przewiduje się że dzieci będą odróżniać i nazywać:

– podstawowe elementy notacji muzycznej

– dźwięki wysokie i niskie

– dynamikę utworów (forte, piano)

– agogikę utworów (adagio, moderato, allegro)

– charakter utworów (dur – moll)

– instrumenty muzyczne

– wybrane utwory wokalne, instrumentalne i wokalno – instrumetnalne.

Shopping Cart