Szkolenie Ogólnopolski Program Krainy Innowacji Ciekawi Świata – Kulturowa Podróż po Globie

35,00 

 

Dla kogo?

Dla Nauczycieli szkół podstawowych, wychowawcom w świetlicach oraz ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, jednak może być również wdrożony w przedszkolach czy też bibliotekach

Uczestnicy otrzymują:

  • zadania do realizacji
  • regulamin
  • dokumentację do modyfikacji do wdrożenia innowacji pedagogicznej
  • zgody dla rodziców
  • sprawozdanie z realizacji
  • ankiety ewaluacyjne
  • film informacyjny
  • dyplom

Ogólnopolski Program  Krainy Innowacji Ciekawi Świata dedykowany jest nauczycielom szkół podstawowych, wychowawcom w świetlicach oraz ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, jednak może być również wdrożony w przedszkolach czy też bibliotekach. Realizacja programu pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień kulturowych z 6 kontynentów (Azja, Afryka, Ameryka Północna, Południowa, Europa, Australia)  Za cel nadrzędny przyjmuje się przybliżenie uczniom informacji o różnorodnych kulturach
i tradycjach. Ukazanie świata, jako zbioru różnorodnych przekonań, sposobu zachowania i wierzeń, które w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do nowoczesnych technologii, stykają się ze sobą, niejednokrotnie przeplatając się i tworząc nowe formy. Program jest skierowany na zwiększanie zainteresowania podróżami, motywowanie do nauki języków obcych oraz wzrost poziomu tolerancji dla tego co dotychczas było dla uczniów obce i nieznane. Realizacja poszczególnych zadań umożliwi uczniom szersze spojrzenie na aspekty związane z  tradycją, kulturą i przynależnością. Przeprowadzona innowacja przyczyni się do zwiększenia pewności siebie uczniów, akceptacji swoich mocnych i słabych stron oraz dostrzegania każdego człowieka jako wyjątkowej jednostki zasługującej na szacunek.

Autor:

mgr Anna Kaim

 

Prowadzenie: Anna Kaim

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Szkoleniowe Kraina Edukacji

Shopping Cart