Szkolenie Ogólnopolski Program Krainy Innowacji Rozkoduj Nowoczesne Technologie

35,00 

 

Dla kogo?

Dla Nauczycieli szkół podstawowych, wychowawcom w świetlicach oraz ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, jednak może być również wdrożony w przedszkolach czy też bibliotekach

Uczestnicy otrzymują:

  • zadania do realizacji
  • regulamin
  • dokumentację do modyfikacji do wdrożenia innowacji pedagogicznej
  • zgody dla rodziców
  • sprawozdanie z realizacji
  • ankiety ewaluacyjne
  • film informacyjny
  • dyplom

Program jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie dzieci i młodzieży technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Pandemia oraz wynikające z niej zwiększone wykorzystywanie nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu, pokazało dzieciom inny wymiar edukacji.  Nauczanie online i elementy TIK na zajęciach sprawiły, że komputer, tablet czy telefon to nowi przyjaciele naszych uczniów. Czy ten trend jest właściwy? Temat niezwykle dyskusyjny. Niestety, tak jak z każdym innym aspektem, również i tu najrozsądniejszy jest umiar i świadome podejście. Mówi o tym także podstawa programowa, która kładzie olbrzymi nacisk na efektywne i bezpieczne wykorzystanie TIK w procesie edukacyjnym. Niniejszy Program ma skłonić do szerszego postrzegania IT. Zamieszczone w nim zadania skupiają się na kodowaniu, które wprawdzie jest niezwykle przydatne w informatyce, ale rozwija również inne umiejętności. Ponadto zaproponowane aplikacje uświadomią uczniom, że jeśli już spędzają czas online, mogą go wykorzystać kreatywnie i nowatorsko.

Przygotowane w Programie zadania nie wymagają od nauczycieli realizujących go w swojej placówce wiedzy wykraczającej poza podstawowe umiejętności obsługi typowych aplikacji       w smartphonie (dowolnie android lub ios). Większość z nich jest oparta na zadaniach offline. Po zakupie Program można realizować w każdym roku szkolnym wewnętrznie lub ogólnopolsko zgodnie z regulaminem. Wtedy też placówka, nauczyciel i uczniowie otrzymują podziękowania za udział.

Autor:

mgr Anna Kaim

 

Prowadzenie: Anna Kaim

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Szkoleniowe Kraina Edukacji