Warsztat Krainy Innowacji Pudło

35,00 

Dla kogo?

Nauczyciele wszystkich typów szkół, oraz osoby chcące w inspirujący sposób przekazywać wiedzę.

Program spotkania:

  1. Czym jest innowacja? Cechy, rodzaje działań innowacyjnych oraz wdrażanie innowacji w szkołach (regulacje prawne oraz etapy).
  2. PUDŁO!- opis, założenia i grupa docelowa projektu.
  3. Analiza dokumentacji związanych z projektem.
  4. Propozycja ćwiczeń oraz zadań do realizacji w ramach lekcji powtórzeniowych.
  5. Ewaluacja

Uczestnicy otrzymują:

  • Dostęp do filmu instruktażowego
  • Zaświadczenie
  • Komplet dokumentów niezbędnych do wprowadzenia działania PUDŁO!.

Czas trwania warsztatu 1 godz. 10 min

PUDŁO! – jest to warsztat przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach swoich lekcji realizują lekcje powtórzeniowe. Inspiracją do stworzenia tego działania były powielające się opinie, że powtórzenia są nudne i monotonne. A przecież, zdajemy sobie sprawę, że gruntowne utrwalenie poznanego materiału oraz systematyczne przywoływanie tych treści jest kluczowe na każdym przedmiocie.

Pomysłem na pogodzenie potrzeb uczniów i nauczycieli, okazało się być bardzo proste, a zarazem zaskakująco skuteczne połączenie wielu metod, dzięki którym nauczyciel może zaangażować klasę do aktywnego udziału w każdej lekcji powtórzeniowej. Co więcej, działanie zostało tak zaplanowane, aby z każdym miesiącem uczniowie powtarzali nie tylko bieżący materiał, lecz całość poznanych w danym roku treści.

Zgodnie z nazwą, w pomyśle kluczową rolę odgrywa pudełko, w którym klasa gromadzi zadania powtórzeniowe przygotowane na lekcjach, a następnie kolejno uczniowie losują je udzielając odpowiedzi. Z każdym miesiącem zadań przybywa, a zakres materiału powtarzany na lekcji jest stale poszerzany. Jednak, aby zadania były atrakcyjne, nie mogą przyjmować stale tej samej formy. Z tego też względu w warsztacie zaprezentowany został szereg pomysłów, dzięki którym każdorazowo uczniowie przygotują zadania w oparciu o inne metody: pojawiają się kody QR, szyfry i wiele innych.

W załączeniu do warsztatu otrzymują Państwo opracowany zestaw dokumentów, ułatwiający wprowadzenie działania jako innowację.

 

Prowadzenie: Anna Kaim

Serdecznie zapraszamy!
Centrum Szkoleniowe Kraina Edukacji

Shopping Cart